BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Podsumowanie działań "Prędkość"

Policjanci ruchu drogowego prowadzili wczoraj działania pn. "Prędkość". Miały one na celu egzekwowanie od kierujących przestrzeganie ograniczeń prędkości. Stróże prawa zatrzymali 50 kierowców, którzy nie stosowali się do tych ograniczeń.

Wczoraj policjanci ruchu drogowego prowadzili działania w ramach akcji "Prędkość". Celem tych działań było przede wszystkim egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości. Oprócz pomiaru prędkości policjanci sprawdzali czy kierujący korzystają z pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Działania miały również charakter prewencyjny. Policjanci przypominali uczestnikom ruchu drogowego, że prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Policyjne statystyki pokazują, że nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym, dlatego mundurowi tłumaczyli jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną – dostosowaną do panujących warunków, tj. m.in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

W Mysłowicach stróże prawa zatrzymali 50 kierowców, którzy tego dnia zbyt mocno naciskali na pedał gazu. Wobec wszystkich sprawców wykroczeń mundurowi stosowali odpowiednie środki przewidziane prawem.

  • policjanci ruchu drogowego w trakcie działań "Prędkość"
  • policjanci ruchu drogowego w trakcie działań "Prędkość"
  • policjanci ruchu drogowego w trakcie działań "Prędkość"
  • policjanci ruchu drogowego w trakcie działań "Prędkość"
  • policjanci ruchu drogowego w trakcie działań "Prędkość"
  • policjanci ruchu drogowego w trakcie działań "Prędkość"