Wiadomości

Policję tworzą ludzie... zostań jednym z nas! Zostań policjantem!

Data publikacji 23.06.2020

Kończysz szkołę średnią? Studia? A może po prostu jesteś w momencie podjęcia decyzji o wyborze swojej drogi zawodowej? Mysłowicka Policja zachęca – dołącz do nas! To służba z wyjątkową misją pomocy drugiemu człowiekowi, możliwością rozwoju i stabilnym zatrudnieniem. Sprawdź szczegóły!

Komendant Główny Policji wznowił prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Od 8 czerwca 2020 roku osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji ponownie mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

  • osobiście, jednak po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem Zespołu kadr i szkolenia  47 852 62 18,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Bycie policjantem to przede wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionej służby.

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.
W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji musisz spełniać następujące wymagania:

 


 

 

posiadać polskie obywatelstwo

 

 

 

 

 

 

posiadać nieposzlakowaną opinię

 

 

 

 

 

 

 

nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

 

 

korzystać z pełni praw publicznych

 

 

 

 

 

 

 

posiadać co najmniej średnie wykształcenie

 

 

 

 

 

 

 

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować

 

 

 

 

 

 

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

 

 

 

 

 

na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowej

 

 

 

 

Na temat wymaganych dokumentów wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej Śląskiej Policji.