Czy wiesz, że? - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Czy wiesz, że?

Data publikacji 30.10.2019

Czy znasz różnicę pomiędzy Policją Państwową, a tzw. policją granatową?

Policja Państwowa i Policja Polska tzw. policja granatowa to dwa różne pojęcia, których nie należy ze sobą utożsamiać. Policja Państwowa funkcjonowała od 1919 r. do 1939 r. na terenie II RP, natomiast Policja Polska została powołana przez niemieckie władze okupacyjne na obszarze Generalnego Gubernatorstwa w grudniu 1939 r. W szeregi tej ostatniej, pod groźbą kary śmierci, mieli obowiązek wstąpić funkcjonariusze PP. Obie formacje formalnie zostały rozwiązane w 1944 r.

Informacje o projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?": http://myslowice.slaska.policja.gov.pl/k16/informacje/wiadomosci/269214,Czy-wiesz-ze-nowy-projekt-informacyjno-edukacyjny-Policji.html

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl