Zdawali na kartę rowerową pod okiem policjantów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Zdawali na kartę rowerową pod okiem policjantów

Data publikacji 13.06.2019

W Szkole Podstawowej Nr 11 pod czujnym okiem policjantów odbył się dzisiaj egzamin na kartę rowerową. Przed przystąpieniem do części praktycznej uczniowie musieli zdać test z przepisów ruchu drogowego. Karta rowerowa jest niedocenianym dokumentem, tymczasem nie tylko uprawnia do kierowania rowerem po drodze, ale potwierdza znajomość przepisów i umiejętność ich przestrzegania. Spotkanie z młodzieżą stróże prawa wykorzystali też do pogadanki na temat ich bezpieczeństwa podczas wakacji.

W Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się dzisiaj praktyczna część egzaminu na kartę rowerową. Dzieci, aby uzyskać swoje pierwsze uprawnienia do kierowania rowerem, musiały pokonać na jednośladzie wyznaczony tor przeszkód.

Uczniowie bardzo poważnie potraktowali egzamin, co widać było po stresie i emocjach jakie im towarzyszyły podczas ubiegania się o swój pierwszy dokument, upoważniający do poruszania się rowerem po drogach publicznych.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwali policjanci z mysłowickiej komendy. Po egzaminie stróże prawa przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat ich bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji. Mundurowi przypomnieli podstawowe zasady wypoczynku nad wodą i podczas jazdy na rowerze. Dla poprawy bezpieczeństwa nowych użytkowników dróg policjanci wręczali im elementy odblaskowe.

Przypominamy rodzicom i dzieciom, że karta rowerowa jest dziś jedynym dokumentem uprawniającym do jazdy na dwóch kółkach przed skończeniem osiemnastego roku życia. Żeby przystąpić do egzaminu dziecko musi mieć ukończone 10 lat. Młodzież w wieku do 17 lat włącznie, by legalnie jeździć rowerem po drogach publicznych musi posiadać kartę rowerową, chyba, że posiada już dokument prawa jazdy dowolnej kategorii.

Młodym kierowcom jednośladów życzymy szerokiej drogi i bezpiecznych wakacji.

  • policjantka egzaminuje dzieci na kartę rowerową
  • dzieci podczas egzaminu na kartę rowerową
  • policjantka i rowerzysta podczas egzaminu na kartę rowerową
  • policjant podczas pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznych wakacji
  • policjantka rozdaje dzieciom elementy odblaskowe
  • policjant i policjantka rozdają dzieciom elementy odblaskowe