Krajowe działania "NURD" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Krajowe działania "NURD"

Data publikacji 12.07.2018

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi szczególną uwagę zwracać będą na wykroczenia popełnianie przez pieszych i rowerzystów, ale także przez kierujących względem niechronionych uczestników ruchu. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Policjanci mysłowickiej drogówki prowadzą dziś działania w ramach ogólnopolskiej akcji "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Podczas akcji nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. To m.in. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia dla pieszych, na których doszło do potrąceń pieszych. Mundurowi sprawdzać będą czy piesi, przechodząc przez jezdnie korzystają z wyznaczonych dla nich przejść, ale zwracać też będą uwagę na kierujących, którzy nie stosują się do tzw. „zielonej strzałki” i nie zatrzymują swojego pojazdu przed sygnalizatorem świetlnym, przez co często wymuszają pierwszeństwo pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych. Stróże prawa będą również zwracać szczególną uwagę na kierujących, którzy podczas manewru skrętu w drogę poprzeczną często nie ustępują pierwszeństwa pieszym chcącym przejść na drugą stronę jezdni.