Z uczniami o cyberprzemocy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Z uczniami o cyberprzemocy

Data publikacji 17.05.2018

Na zaproszenie grona pedagogicznego policjant z mysłowickiej komendy gościł w murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Mysłowicach. Tematem przewodnim zorganizowanego spotkania dla młodzieży szkolnej była cyberprzemoc.

Cyberprzemoc to rodzaj przemocy dokonywanej przy użyciu mediów elektronicznych takich jak internet, czy telefonia komórkowa. W przypadku cyberprzemocy można mówić o jej lekkiej formie, która opiera się na SMS-ach i e-mailach o obraźliwej treści, przede wszystkim w formie wyzywania, straszenia lub poniżania kogoś w internecie lub przy użyciu telefonów komórkowych. Bardziej drastyczna formą cyberprzemocy jest dręczenie poprzez używanie komunikatorów internetowych, sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych. Inną formą jest także robienie zdjęć komórkami, rejestrowanie filmów i udostępnianie tego materiału w internecie bez zgody osoby nagrywanej. Formą cyberprzemocy jest także podszywanie się pod kogoś.

Celem realizowanych cyklicznie spotkań w szkołach jest wykształcenie wśród najmłodszych prawidłowej reakcji w sytuacjach związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy. W trakcie zajęć z policjant z Zespołu ds. Nieletnich mysłowickiej komendy st.asp. Dariusz Opatrzyk, omówił wszystkie formy i przejawy tego negatywnego zjawiska. Młodzi słuchacze posiadający niewątpliwie bogatą wiedzę i spore umiejętności aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Fachowe porady jakie otrzymali  na pewno przydadzą się im w bezpiecznym serfowaniu po sieci.