PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "NURD" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ "NURD"

Data publikacji 16.01.2018

Mysłowicka drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Działania prowadzone były w godzinach 06:00 do 22:00. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mundurowi ujawnili w sumie 49 wykroczeń.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi ujawnili w sumie 49 wykroczeń, w tym 29 popełnione przez kierowców, 19 popełnionych przez pieszych, oraz 1 przez rowerzystę. Mundurowi zatrzymali w 1 przypadku prawo jazdy kierującemu sprawcy wypadku drogowego. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczoraj około godziny 11:20 na przejściu dla pieszych, tuż za skrzyżowaniem ulicy Brzezińskiej z ulicą Dworcową, kierujący pojazdem marki fiat 53- letni mieszkaniec Mysłowic potrącił 77-letnią kobietę. Piesza w następstwie obrażeń odniesionych w trakcie wypadku zmarła. Wiadomo już, że siedzący za kierownicą fiata mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy.

W związku z dużą ilością zdarzeń z udziałem pieszych w ostatnim czasie Policja po raz kolejny przypomina:

Podstawowa zasada mówi, że pieszy, który na oznakowanym przejściu dla pieszych rozpoczął przechodzenie przez drogę, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną. Oznacza to, że nie wolno zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku, gdy znajduje się już na przejściu.Niebezpiecznymi i zabronionymi manewrami są także: omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu i wyprzedzanie bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych. Do zdarzeń na "pasach" często dochodzi na jezdniach o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku. Dlatego też zaleca się, aby widząc przed sobą "zebrę", kierujący jadąc nie zmieniał już zajmowanego pasa ruchu.

Nie tylko kierowcy mają obowiązki podczas pokonywania "pasów". Przepisy wyraźnie mówią, że pieszy przechodząc przez jezdnię musi zachować szczególną ostrożność, a także korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Kategorycznie zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd i zza innego pojazdu lub przeszkody, ograniczającej widoczność. Zabrania się także pieszemu zwalniania kroku, zatrzymywania bez wyraźnej przyczyny podczas przechodzenia przez jezdnię, a także przebiegania przez drogę.

Przedstawiany algorytm bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię przekazywany jest dzieciom w trakcie prowadzonych przez policjantów zajęć edukacyjnych. Do jego stosowania zachęcamy jednak wszystkich pieszych, bez względu na wiek. Wygląda on następująco: "spójrz w lewo, spójrz w prawo, następnie po raz drugi spójrz w lewo" i dopiero po takim upewnieniu się, gdy nie zbliża się żaden pojazd, można bezpiecznie przejść przez jezdnie. 

Kierujących i pieszych przestrzegamy: Zachowajcie szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych!