Podsumowanie działań "NURD" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Podsumowanie działań "NURD"

Data publikacji 09.03.2017

Mysłowicka drogówka podsumowała wtorkowe działania „NURD”. Działania prowadzone były w godzinach 06:00 do 22:00. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mundurowi ujawnili w sumie 45 wykroczeń.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. We wtorek od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi ujawnili w sumie 45 wykroczeń, w tym 37 popełnionych przez pieszych, 7 przez kierowców oraz 1 przez rowerzystę. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym oraz nie zastosowali się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu.