Zajęcia profilaktyczne w Areszcie Śledczym - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Zajęcia profilaktyczne w Areszcie Śledczym

Data publikacji 17.01.2017

Uczniowie Gimnazjum Sportowego wraz z opiekunem, udali na zajęcia profilaktyczne do Aresztu Śledczego w Mysłowicach przy ul. Szymanowskiego 6. Podczas zajęć mogli na własne oczy zobaczyć, że przestępstwo nie popłaca! Wnętrze zakładu penitencjarnego zrobiło wrażenie...

Byli w celach, w izolatce, na spacerniaku, w łazience, na sali widzeń oraz ambulatorium. Po zwiedzaniu wnętrza aresztu przyszła pora na zajęcia profilaktyczne.

W trakcie spotkania zostały omówione zasady odbywania kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia z tym związane, odpowiedzialność karna nieletnich na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, negatywne skutki izolacji więziennej dla sprawcy.

Ostatnim etapem zaplaowanych działań była dyskusji na temat powodów, z jakich można trafić za “kratki”.

O wrażeniach, jakie na gimnazjalistach wywarła wycieczka najlepiej świadczyły liczne komentarze. Uczniowie chętnie wymieniali się własnymi uwagami i spostrzeżeniami , nie tylko z opiekunami i funkcjonariuszami, ale również między sobą.

Zajęcia przeprowadzili; kapitan Izabela Chechelska - rzecznik Aresztu Śledczego w Mysłowicach, kapitan Piotr Straszak – kierowik ochrony Aresztu Śledczego w Msłowicach oraz asp. Dariusz Opatrzyk – asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.