Mapa zagrożeń

Z mieszkańcami Mysłowic o mapie zagrożeń bezpieczeństwa

Nie tylko analiza zgromadzonych danych statystycznych dotyczących przestępstw, wykroczeń i zdarzeń drogowych, ale także wyniki badań opinii społecznej staną się wkrótce narzędziem budowy map zagrożeń bezpieczeństwa. Wnioski płynące ze społecznych konsultacji, w trakcie których stróże prawa diagnozują oczekiwania w zakresie zapewnienia lokalnego poczucia bezpieczeństwa, także znajdą swoje miejsce na powstających mapach zagrożeń.

Tym razem policjanci spotkali się z mieszkańcami dzielnic: Janów oraz Centrum. Przybyłym na konsultacje zaprezentowano stan bezpieczeństwa w ich dzielnicach w 2015 roku oraz założenia tworzonych map zagrożeń. Powinny one zawierać - poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej - wnioski z debat i konsultacji społecznych. Przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele wielu instytucji dzielili się swoimi spostrzeżeniami, obawami, a także koncepcjami na temat tworzonych map.

Najbliższe konsultacje społeczne odbędą się:

• 25.02.2016 r.  godz. 17:00 w Siedzibie Rady Dzielnicy "Krasowy" w SP nr 17 przy ul. PCK 209B w Mysłowicach
• 25.02.2016 r.  godz. 18:00 w Siedzibie Rady dzielnicy "Morgi" w MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach. Dzielnice Morgi + Larysz, Hajdowizna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców naszego miasta.

W trakcie debat każdy będzie mógł przedstawić swoje oczekiwania i sugestie dotyczące zakresu informacji oraz formy ich prezentacji na mapach zagrożeń. Obecność jak największej liczby osób na owych debatach jest bardzo pożądana.