PUNKT KONTROLI AUTOBUSÓW - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

PUNKT KONTROLI AUTOBUSÓW

PUNKT KONTROLI AUTOBUSÓW

Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o informowanie z kilkudniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów.

Zgłoszenia kontroli można dokonać telefonicznie pod nr telefonu 47 85 262 90 lub mailowo: rd@myslowice.ka.policja.gov.pl. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu mamy szansę uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

W trakcie zgłoszenia należy podać:

  • datę i godzinę wyjazdu,
  • liczbę autokarów,

Kontrole odbywają się na parkingu mysłowickiej hali MOSIR przy ul. Bończyka 32z.

Aby nie dublować wielokrotnie zgłoszeń o kontroli, uprasza się o wydelegowanie osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli.

Ponadto, jeśli czeka Cię podróż autokarem możesz przed wyjazdem sprawdzić jego podstawowe dane. Umożliwia to e-usługa oferowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zapraszamy do korzystania ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę, która pozwala każdemu sprawdzić każdy zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:

  • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
  • ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie,
  • jaka jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe,
  • czy pojazd figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.