Podziękowania

Podziękowania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach nadkom. Dariusza Koniaka wpłynęły podziękowania od Pani Izabelli Nowak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wsparcie, długoletnią współpracę i profesjonalizm.

podziękowanie od MOPS