Podziękowania

Podziękowania od Rady Dzielnicy Piasek i Zespołu Szkół Sportowych w Mysłowicach

Podziękowania od Rady dzielnicy Piasek i Zespołu Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach za okazaną pomoc, wsparcie oraz zaangażowanie w życie dzielnicy Piasek.