PUNKT KONTROLI AUTOBUSÓW - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

PUNKT KONTROLI AUTOBUSÓW

PUNKT KONTROLI AUTOBUSÓW

Prosimy organizatorów wypoczynku dla dzieci, ich opiekunów i rodziców o odpowiednio wcześniejsze informowanie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, o konieczności podjęcia czynności kontrolnych autokarów.

Informacje takie można przekazywać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Mysłowicach lub telefonicznie na numer: 47 852 62 91.

Wcześniejsza informacja o kontroli autokarów pozwoli na odpowiednie zaplanowanie służby dla policjantów, co usprawni wykonanie tych czynności.

W Mysłowicach miejscem wyznaczonym do kontroli jest parking przy Hali MOSiR ul. Bończyka 32z.

Sprawdzenia autobusów w uzasadnionych przypadkach będą również wykonywane na trasie ich przejazdu.