2019 - bezpieczny pieszy

Rozmawiali o bezpieczeństwie podczas ferii

Data publikacji 15.01.2020

Od początku roku policjanci prowadzą profilaktyczne pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Wczoraj mundurowi z mysłowickiej komendy spotkali się z podopiecznymi stowarzyszenia "Radość" i świetlicy środowiskowej im. św. Faustyny. Stróże prawa przypominali podstawowe zasady bezpieczeństwa, a na koniec wręczyli uczestnikom odblaski.

Działania profilaktyczne poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi w okresie ferii zimowych są jednym z priorytetów policjantów mysłowickiej komendy. W ramach ogólnopolskiej akcji  „Bezpieczne ferie” stróże prawa spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Mundurowi podczas spotkań przekazują uczestnikom podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku, przypominają o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i korzystaniu z elementów odblaskowych. Policjanci przestrzegają ich przed zimowymi zagrożeniami, takimi jak wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne czy niewłaściwymi zabawami na śniegu. Wczoraj miejscem prelekcji była filia nr 5 miejskiej biblioteki przy ul. Ziętka 25, a jej uczestnikami podopieczni stowarzyszenia "Radość" oraz dzieci z miejscowej świetlicy środowiskowej im. św. Faustyny. Po przekazaniu informacji o zasadach bezpieczeństwa stróże prawa sprawdzili, co młodzież zapamiętała z tego spotkania, a na koniec rozdali wszystkim elementy odblaskowe dla poprawy ich bezpieczeństwa na drodze.

  • policjanci podczas prelekcji z zakresu bezpieczeństwa podczas ferii zimowych
  • policjanci podczas prelekcji z zakresu bezpieczeństwa podczas ferii zimowych
  • policjanci podczas prelekcji z zakresu bezpieczeństwa podczas ferii zimowych
  • policjantka wręcza elementy odblaskowe
  • policjanci wręcza elementy odblaskowe