Dziś działania "Bezpieczny pieszy" - 2019 - bezpieczny pieszy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2019 - bezpieczny pieszy

Dziś działania "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 16.10.2019

Mysłowicka drogówka przeprowadzi dzisiaj na drogach naszego miasta działania "Bezpieczny Pieszy". Policyjna akcja rozpocznie potrwa cały dzień. Mundurowi będą zwracać uwagę na pieszych popełniających wykroczenia drogowe, szczególnie na przechodzących przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Policjanci z mysłowickiej drogówki przyjrzą się dzisiaj pieszym uczestnikom ruchu drogowego oraz kierowcom naruszającym przepisy względem niechronionych uczestników ruchu. Uwaga policjantów zwrócona będzie na miejsca niebezpieczne, w których w ostatnim czasie dochodziło do zdarzeń z udziałem pieszych. Celem realizowanych cyklicznie działań  jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń na drodze. W ramach akcji policjanci będą obserwować skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne. Stróże prawa będą również wręczać elementy odblaskowe dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa pieszych.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim dla jego życia i zdrowia.

Przechodzień musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem nie ma szans na wyjście z tego bez uszczerbku.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Dlatego apelujemy do pieszych o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa ich widoczność i szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.