Policyjne działania „NURD” - 2018 - bezpieczny pieszy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2018 - bezpieczny pieszy

Policyjne działania „NURD”

Policjanci mysłowickiej drogówki prowadzą dziś działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji mundurowi będą zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, i użytkowników jednośladów. Mają one między innymi poprawić bezpieczeństwo i wiedzę wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Policyjne działania „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia dla pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądać się, czy piesi sami nie łamią zasad ruchu drogowego. Pod lupą będą również użytkownicy jednośladów.

Najczęstsze wykroczenia popełniane przez osoby piesze to:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
  • przebieganie przez jezdnię,
  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.

Najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Cykliczne działania mundurowych ukierunkowane są również na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Akcje mają także poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich uczestników ruchu drogowego.

  • nurd