Podsumowanie akcji "NURD" - 2018 - bezpieczny pieszy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2018 - bezpieczny pieszy

Podsumowanie akcji "NURD"

Mysłowiccy policjanci przeprowadzili wczoraj działania „NURD” - dotyczące Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy sami piesi nie łamali zasad przepisów ruchu drogowego. Stróże prawa ujawnili w sumie 47 wykroczeń.

Wczoraj na terenie naszego miasta od godziny 6.00 do 22.00 prowadzone były działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Mundurowi zwracali szczególną uwagę na poruszanie się przechodniów oraz kierujących jednośladami, a także kierowców samochodów naruszających prawa pieszych. Policjanci mysłowickiej drogówki podczas działań ujawnili 47 wykroczeń. 36 wykroczeń popełnili kierowcy, a 11 wykroczeń mieli na swoim koncie piesi. Wśród pieszych najczęściej dochodziło do łamania prawa poprzez przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Wobec osób, które popełniły wykroczenia, zarówno pieszych, jak i kierowców policjanci stosowali odpowiednie środki prawne adekwatne do zaistniałego zdarzenia. Funkcjonariusze tłumaczyli uczestnikom ruchu, jak tragiczne w skutkach mogą być nieodpowiedzialne i niezgodne z przepisami zachowania na drodze.

  • podsumowanie nurd