2017 - bezpieczny pieszy

„Dzielnicowy Bliżej Nas”- Policjanci z Mysłowic na spotkaniu w kinie

Data publikacji 24.03.2017

Stróże prawa jako gość specjalny zawitali do budynku kina aby spotkać się z najmłodszymi. Tym razem, w spotkaniu z mieszkańcami Mysłowic, oprócz dzielnicowego wziął udział policjant ruchu drogowego. Dzielnicowy przedstawił specyfikę swojej pracy, rozmawiano także na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, przejazdu samochodem, w kontaktach z obcymi i zwierzętami.

Prelekcja skierowana do uczniów i ma na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych w ruchu drogowym i promocję bezpiecznych postaw i zachowań. Mysłowiccy mundurowi, podczas prelekcji i pogadanek uczą dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, przypominają także o zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia. Najmłodsi mogli też pod czujnym okiem policjantki zaprezentować świeżo zdobytą wiedzę. Dzielnicowy rewiru I obecny na spotkaniu sierż. Tomasz Psota z dzielnicy Bończyk, opowiedział o specyfice swojej pracy oraz jak wygląda jego codzienna służba. Podczas prelekcji stróże prawa rozdawali i promowali noszenie elementów odblaskowych. Każdy uczestnik spotkania otrzymał element odblaskowy. Najmłodsi z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, chętnie odpowiadali na pytania i oglądali wyposażenie służbowe mundurowych.