2016 - bezpieczny pieszy

Pies „Sznupek” z wizytą u przedszkolaków

Data publikacji 16.11.2016

Sympatyczny, mundurowy pluszak odwiedził wczoraj najmłodszych mieszkańców Mysłowic. W towarzystwie Sznupka, maskotki śląskiej policji, do Przedszkola nr 8 zawitali również mysłowiccy stróże prawa. Spotkanie było okazją do rozmowy z przedszkolakami na temat ich bezpieczeństwa zarówno w życiu codziennym jak i trakcie drogi do przedszkola.

Mundurowi w trakcie spotkania opowiadali najmłodszym mieszkańcom Mysłowic o swojej codziennej służbie. Policjanci prezentowali też umundurowanie i wyposażenie wykorzystywane na co dzień. Maluchy mogły pochwalić się znajomością numerów telefonów alarmowych. W prelekcji stróżom prawa pomagała sympatyczna maskotka śląskiej Policji pies "Sznupek", która uczyła jak unikać zagrożeń i bezpiecznie poruszać się po drodze. W trakcie spotkania odbyło się rozwiązanie ogólnopolskiego konkursu „Sznupek znaki drogowe zna i przedszkolaków wprowadza w ich świat”. Jego celem było promowanie wśród dzieci znajomości bezpiecznego poruszania się po drodze oraz znajomość znaków drogowych. Spośród wszystkich nadesłanych prac plastycznych jury wybrało laureatów, którzy zostali nagrodzeni. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta byli bardzo zaangażowani w spotkanie z mundurowymi. Chętnie włączali się do dyskusji oraz odpowiadali na pytania dotyczące znaków drogowych i podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze.