Podsumowanie działań „NURD” - 2016 - bezpieczny pieszy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2016 - bezpieczny pieszy

Podsumowanie działań „NURD”

Data publikacji 15.11.2016

Wczoraj w godzinach od 6.00 do 22.00 w Mysłowicach zostały przeprowadzone działania „NURD - Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego.

W działaniach brało udział łącznie 10 policjantów mysłowickiej drogówki. W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 7 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 20 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy od nich samych. Piesi niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków, których przyczyna wynika często z nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem akcji było przede wszystkim dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania ukierunkowane były na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy notorycznie przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych również na najbardziej ruchliwych ciągach komunikacyjnych w Mysłowicach. Wśród kierujących znaleźli się tacy, którzy nie ustępowali pieszym pierwszeństwa na oznakowanych przejściach.