Piesi i kierowcy w obiektywie kamery - 2016 - bezpieczny pieszy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2016 - bezpieczny pieszy

Piesi i kierowcy w obiektywie kamery

Ruchome Stanowisko Dowodzenia było wczoraj wsparciem dla mysłowickich mundurowych w działaniach prowadzonych na rzecz pieszych. Po zarejestrowaniu wykroczeń, popełnionych wobec nich przez prowadzących pojazdy. Informacje ze stanowiska przekazywane były do znajdujących się w pobliżu patroli. Te z kolei zatrzymywały kierowców naruszających prawo.

Wczoraj policjanci mysłowickiej drogówki przeprowadzili działania „Kontrola drogowa – Pieszy”. Stróże prawa byli wspierani przez policjantów z KWP w Katowicach, którzy obsługują specjalny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). Samochód wyposażony jest m.in. w obrotowe kamery, anteny i monitory. Auto ma też własne zasilanie oraz urządzenia do nagrywania oraz sprzęt połączony z internetem. W Mysłowicach pojazd ustawiony był przy najbardziej ruchliwych ulicach. Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz, w miarę możliwości, wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie przeprowadzonych działań z udziałem RSD, mundurowi ujawnili 14 wykroczeń popełnionych przez uczestników ruchu drogowego. Wobec wszystkich osób popełniających wykroczenia zastosowano odpowiednie środki karne. Funkcjonariusze tłumaczyli uczestnikom ruchu, jakie tragiczne w skutkach mogą być nieodpowiedzialne i niezgodne z przepisami zachowania na drodze.

Na pewno nie były to ostatnie działania z wykorzystaniem ruchomego stanowiska dowodzenia na terenie naszego miasta.