Podsumowanie działań "NURD" - 2016 - bezpieczny pieszy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2016 - bezpieczny pieszy

Podsumowanie działań "NURD"

Na terenie naszego miasta policjanci drogówki przeprowadzili akcję pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Piątkowe działania trwały od wczesnych godzin porannych, a do ich realizacji zaangażowano 9 policjantów. Stróże prawa na terenie całego miasta kontrolowali zachowania pieszych poruszających się w obrębie dróg. Mundurowi reagowali także na wszelkiego rodzaju przewinienia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W rezultacie ujawnili 47 wykroczeń. Wśród nich odnotowali 32 przypadki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Wobec wszystkich osób popełniających wykroczenia zastosowano odpowiednie środki karne. Funkcjonariusze tłumaczyli uczestnikom ruchu, jakie tragiczne w skutkach mogą być nieodpowiedzialne i niezgodne z przepisami zachowania na drodze.