2015 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2015 - rok pieszego