2013 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

2013 - rok pieszego