Informacja o naborze do służby w 2020r. - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Informacja o naborze do służby w 2020r.

Data publikacji 15.01.2020

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie. Sprawdź terminy naborów i wymagania wobec kandydatów.

Na początek - najważniejsze:


Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.


W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

  • 27 lutego;
  • 21 kwietnia;
  • 13 lipca;
  • 16 września;
  • 5 listopada;
  • 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie pamiętaj, że dokumenty musisz złożyć z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem!

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji musisz spełniać następujące wymagania:

 


 

 

posiadać polskie obywatelstwo

 

 

 

 

 

 

posiadać nieposzlakowaną opinię

 

 

 

 

 

 

 

nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

 

 

 

 

 

korzystać z pełni praw publicznych

 

 

 

 

 

 

 

posiadać co najmniej średnie wykształcenie

 

 

 

 

 

 

 

posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować

 

 

 

 

 

 

dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

 

 

 

 

 

posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowe

 

 

Niezbędne dokumenty aplikacyjne można pobrać na stronie internetowej: http://slaska.policja.gov.pl/kat/rekrutacja/212502,Rekrutacja.html.

Pliki do pobrania