Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - miej wpływ na swoje bezpieczeństwo!

Data publikacji 10.03.2020

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Miej wpływ na swoje bezpieczeństwo!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to narzędzie informatyczne, za pomocą którego mieszkańcy naszego kraju mają realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Mapa funkcjonuje już od ponad dwóch lat i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem.

ulotka informacyjna nt. krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa

KMZB stała się łącznikiem między obywatelami a Policją. Za pomocą aplikacji każdy, kto posiada dostęp do Internetu, może dokonywać anonimowych zgłoszeń zagrożeń obserwowanych w swoim najbliższym otoczeniu. Ważnym elementem tego narzędzia jest jego ciągły rozwój. Kiedy mapa powstawała, można było zaznaczać na niej jedynie miejsca występowania zagrożenia i wskazywać tylko poszczególne kategorie zagrożeń. Dzięki mobilności i otrzymywanymi sugestiami społeczeństwa, dziś możemy - oprócz wskazania miejsca - opisać zagrożenie szczegółowo, a nawet dodać zdjęcie ilustrujące problem. KMZB dostosowuje się do aktualnych potrzeb oraz zmian dokonujących się w zakresie rodzajów występujących zagrożeń, co z kolei wpływa na wzrost bezpieczeństwa w najbliższej okolicy zgłaszającego.

Wśród 27 kategorii wymienionych w KMZB znajdują się zagrożenia dotyczące zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwa ogólnoprewencyjnego, takie jak: „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „niszczenie zieleni”, „spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym”, „dzikie wysypiska śmieci” czy „miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.

Przypominamy jednak, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

Korzystaj odpowiedzialnie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - miej wpływ na swoje bezpieczeństwo!