Międzynarodowy Tydzień Mediacji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Międzynarodowy Tydzień Mediacji

Data publikacji 14.10.2019

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 17 października 2019 r., natomiast Tydzień Mediacji odbywa się w dniach od 14 do 18 października. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach bezpłatne porady można uzyskać w godzinach 7.30 - 15.30.

Wzorem lat ubiegłych, obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Informacje o działaniach lokalnych są publikowane na stronach internetowych właściwych sądów okręgowych, a linki do nich znajdą się na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podobnie jak w latach poprzednich, policjanci włączają się do działań propagujących ideę pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji, starając się dotrzeć do jak najszerszego grona osób. Mundurowi uczestniczą w spotkaniach, konferencjach, prelekcjach i warsztatach o tematyce mediacyjnej. Ich celem jest dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób.

Przez cały najbliższy tydzień (14.10. - 18.10.) w Komendzie Miejskiej Policji w Mysłowicach można uzyskać bezpłatne porady w godzinach 7.30 - 15.30.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

ulotka informacyjna nt. mediacji

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. A, jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.