Bezpieczna droga do szkoły - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 28.08.2019

Nowy rok szkolny to czas nowych obowiązków dla rodziców i dzieci. Jest to również okres różnego rodzaju zagrożeń. Od przygotowania najmłodszych do odpowiednich zachowań w dużej mierze zależy ich bezpieczeństwo. Policjanci przypominają, jakich zasad należy przestrzegać, aby zarówno droga do szkoły, jak i czas w niej spędzany mijał bezpiecznie.

W dniach 2 - 6 września policjanci prowadzić będą akcję "Bezpieczna droga do szkoły". Celem prowadzonych działań będzie czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, zwłaszcza w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Policjanci nie tylko wzmogą kontrole drogowe, ale także zawitają do szkół, gdzie z najmłodszymi będą rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Poniżej przypominamy podstawowe zasady, których przestrzeganie sprawi, że zarówno droga do szkoły, jak i czas w niej spędzany będą upływać bezpiecznie:

Bezpieczeństwo na drodze

Przypominamy rodzicom, że dziecko które nie ukończyło jeszcze 7. roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Podczas drogi do szkoły zachowajmy szczególną ostrożność. Poranny, wzmożony ruch, może prowadzić do zaistnienia różnych zdarzeń drogowych.

Aby ich uniknąć:

 • Opracujmy najbezpieczniejszą trasę dojścia do szkoły oraz przejdźmy nią z dzieckiem i pokażmy wszystkie zagrożenia, uwzględniając newralgiczne miejsca,
 • Przypomnijmy dzieciom zasady przechodzenia na drugą stronę jezdni (także przez przejście dla pieszych),
 • Przypomnijmy zasady poruszania się rowerem,
 • Wyposażmy dzieci w elementy odblaskowe,
 • Prawidłowo przewoźmy swoje dzieci w samochodzie (w fotelikach, zapięte pasami),
 • Nigdy nie pozwalajmy wysiadać z samochodu od strony jezdni.

Bezpieczne telefony i inne wartościowe przedmioty

Często dzieci zabierają do szkoły telefony lub inny sprzęt do utrzymywania kontaktu z rodzicami. Czasem są to bardzo drogie przedmioty. Niestety, pozostawione bez opieki padają łupem złodziei.

Aby nie doszło do kradzieży:

 • Rozważmy, czy telefon jest niezbędny naszemu dziecku w szkole,
 • Nie wyposażajmy, zwłaszcza młodszych dzieci, w bardzo drogi sprzęt,
 • Nauczmy dziecko jak ma pilnować swoich rzeczy w szkole (gdzie przechowywać, co zrobić podczas zajęć w-fu, na basenie, itp),
 • Przypominajmy, aby nie chwaliło się telefonem na ulicy, nie przekazywało go obcym osobom,
 • Nie pozwalajmy również dzieciom zabierać do szkoły dużych sum pieniędzy.

Zasady zachowania wobec osób obcych

W drodze do i ze szkoły dzieci mogą spotkać się z obcymi im osobami, które nie zawsze mają wobec nich uczciwe zamiary.

Aby nie narażać dziecka na niebezpieczne kontakty:

 • Nauczmy dzieci krótko i stanowczo odmawiać przyjmowania czegokolwiek od obcych, wsiadania z nimi do samochodu, wpuszczania do mieszkania,
 • Nie pozwalajmy dzieciom nosić kluczy do mieszkania na wierzchu (jest to sygnał, że dziecko może będzie samo w domu),
 • Ustalmy zasady bezpiecznej rozmowy z obcą osobą, również przez telefon (bez informacji o majątku, wyjazdach rodzinnych, nieobecności rodziców itp.)
 • Zostawmy dzieciom w widocznym i ustalonym miejscu numery telefonów do rodziców, telefonów alarmowych, a także do innych osób, które mogą mu szybko pomóc (np. zaufany sąsiad).

Zasady zachowania w grupie

Często zachowanie dziecka zmienia się pod wpływem grupy rówieśniczej. Dzieci w obawie przed odrzuceniem dają się namówić do udziału w niebezpiecznych sytuacjach, czasem też krzywdzenia innych.

Aby temu przeciwdziałać:

 • Przekażmy dzieciom jasne zasady zachowania w szkole i poza nią,
 • Wyjaśnijmy konsekwencje łamania prawa, udziału w niebezpiecznych zabawach, stosowania agresji wobec innych,
 • Poznajmy kolegów dziecka i rozmawiajmy o ich sposobach wspólnego spędzania czasu.