Dziś działania "Bezpieczny pieszy" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Dziś działania "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 12.07.2019

Mysłowicka drogówka przeprowadzi dzisiaj na drogach naszego miasta działania "Bezpieczny Pieszy". Policyjna akcja rozpocznie się o 12:00 i potrwa do godziny 20:00. Mundurowi będą zwracać uwagę na pieszych popełniających wykroczenia drogowe, szczególnie na przechodzących przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Policjanci z mysłowickiej drogówki przyjrzą się dzisiaj pieszym uczestnikom ruchu drogowego oraz kierowcom naruszającym przepisy względem niechronionych uczestników ruchu. Uwaga policjantów zwrócona będzie na miejsca niebezpieczne, w których w ostatnim czasie dochodziło do zdarzeń z udziałem pieszych. Celem realizowanych cyklicznie działań  jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń na drodze. W ramach akcji policjanci będą obserwować skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne. Stróże prawa będą również wręczać elementy odblaskowe dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa pieszych.

Przypominamy!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim dla jego życia i zdrowia.

Przechodzień musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Dlatego apelujemy do pieszych o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa ich widoczność i szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.