Policyjne działania „NURD” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Policyjne działania „NURD”

Data publikacji 08.02.2019

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

W ramach dzisiejszej akcji policjanci w szczególności będą obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, czyli wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Policjanci będą również zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami, mogące doprowadzić do zagrożeń dla pieszych uczestników ruchu drogowego.

 

Celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Nieprawidłowe zachowania kierujących, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych to:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, w szczególności na przejściu dla pieszych,

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,

  • przejeżdżanie przez przejście z nadmierną prędkością,

  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się  w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

  • nieprawidłowe cofanie.

Niezależnie od pory roku niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. W okresie jesienno-zimowym zalecamy noszenie elementów odblaskowych także w obszarze zabudowanym. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co kierujący pojazdem ma więcej czasu na wykonanie jakiegokolwiek manewru.