COP 24 - ważne informacje - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

COP 24 - ważne informacje

Data publikacji 26.11.2018

W dniach 3-14 grudnia w Katowicach trwać będzie Szczyt Klimatyczny COP 24. Weźmie w nim udział nawet 30 tysięcy gości z blisko 200 krajów. Policja od wielu miesięcy prowadzi wszechstronne przygotowania do zabezpieczenia tego wydarzenia, a skala przedsięwzięcia jest ogromna. Około 8 tys. policjantów ze Śląska i spoza województwa zadba o bezpieczeństwo podczas Szczytu Klimatycznego. W komunikacie podajemy najważniejsze informacje porządkowe i organizacyjne.

Zakaz noszenia i przemieszczania broni

Z dniem 19 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Zgodnie z § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa śląskiego w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.

Zmiany w organizacji ruchu

W dniach od 25 listopada do 17 grudnia 2018r. planowane są następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

Z ruchu kołowego wyłączone będą lub też obowiązywać będą ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym w ciągu ul. Dobrowolskiego, Góreckiego, Olimpijska, Nadgórników oraz w dniu 03.12.2018r., od godz. 16:00 Al. Korfantego na odc. od ronda do ul. Katowickiej (za wyjątkiem osób i podmiotów uprawnionych).

Ograniczony zostaje ruch pieszy poprzez wprowadzenie zakazów ruchu dla pieszych na odcinku od skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Olimpijską do skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Roździeńskiego (nie dotyczy lewej strony chodnika - dojście do budynku ul. Olimpijska 11 od Al. Korfantego).

Brak będzie możliwości dojazdu do restauracji znajdującej się na parterze budynku KTW od placu Antala i Sławika.

Ciąg ulic Dobrowolskiego, Góreckiego, Al. Korfantego, Olimpijska, Roździeńskiego, Rondo im. gen. J. Ziętka, Kopalniana, Ścigały, Nadgórników, Jerzego Dudy-Gracza objęta zostanie zakazem zatrzymywania z możliwością odholowania pojazdu.

Na odcinku al. Korfanego od Ronda, w kierunku Pętli Słonecznej do ul. Olimpijskiej z ruchu kołowego wyłączony będzie prawy pas ruchu.

W dniach 2,3,4 grudnia br. w rejonie hoteli znajdujących się przy ul. Dworcowej, Uniwersyteckiej i Wojewódzkiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju z możliwością odholowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 4/18 z dnia 08-10-2018 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 6224), w okresie od 25 listopada do 17 grudnia 2018 r., w godz. od 7:00 do 23:00 wprowadzony zostanie zakaz poruszania się po drogach na obszarze woj. śląskiego pojazdów przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 9 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz pojazdów i zespołów pojazdów o dmc. powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Ciągi komunikacyjne objęte powyższym zakazem dotyczą:

- DK 79 na odcinku od węzła z DK86 (Al. Roździeńskiego, DTŚ 902) do skrzyżowania ulic Chorzowska/Stęślickiego/Grundmana w Katowicach, w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. gen. J. Ziętka;

- Al. Korfantego w Katowicach od ul. Katowickiej do ronda im. gen. J. Ziętka, w obu kierunkach.

Niemniej jednak mając na uwadze liczbę planowanych spotkań oraz ich uczestników, w przypadkach tego koniecznych organy kontroli ruchu drogowego mogą wprowadzać częściowe wyłączenia z ruchu pieszego i kołowego poszczególne odcinki ulic miasta Katowice. Dlatego też apelujemy do Państwa, aby w miarę możliwości, w wymienionym czasie ograniczyć korzystanie z własnych pojazdów w rejonie miejsca odbywania się Szczytu Klimatycznego, na rzecz komunikacji publicznej (autobusowo – tramwajowej. Nadmienić również należy, iż przyległy do Strefy Kultury parking, już od 28 września br. został wyłączony z użytkowania, a jego ponowne otwarcie planowane jest na styczeń przyszłego roku.

O wszelkich zmianach i utrudnieniach  związanych z organizacją Szczytu Klimatycznego informujemy Państwa na bieżąco na stronie  internetowej Policji Śląskiej- http://slaska.policja.gov.pl/kat/cop24