Podsumowanie akcji "SMOG" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Podsumowanie akcji "SMOG"

Data publikacji 14.05.2018

Policjanci z mysłowickiej drogówki wspólnie z mundurowymi z Inspekcji Transportu Drogowego, podczas czwartkowych działań „SMOG” sprawdzali poziom emisji spalin pojazdów poruszających się po drogach na terenie Mysłowic. Szczególną uwagę zwracano na pojazdy, których stan techniczny może wskazywać na nadmierną emisję spalin do atmosfery. Podczas akcji skontrolowano kilkadziesiąt samochodów.

Celem przeprowadzonych w czwartek działań było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Policyjne działania ukierunkowane były na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery.

Podczas działań policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzali czy układy wydechowe pojazdów nie powodują nadmiernego zadymienia. Ponadto sprawdzano sprawność układów: kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia. Mundurowi zwracali uwagę na stan ogumienia, prawidłowe oświetlenie i oznakowanie pojazdów. Kierujący, których pojazdy nie spełniały wymogów określonych przepisami prawa, musieli się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki. W trakcie działań skontrolowano łącznie 59 samochodów. Policjanci zatrzymali 15 dowodów rejestracyjnych, w tym 1  za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska.  

  • smog
  • smog
  • smog
  • smog
  • smog
  • smog