Dzisiaj działania "Kontrola drogowa - Pieszy" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Dzisiaj działania "Kontrola drogowa - Pieszy"

Data publikacji 27.04.2017

Dzisiaj na terenie Mysłowic policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą akcję pod kryptonimem „Kontrola drogowa - Pieszy”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja będzie prowadzona w godzinach od 12.00 do 20.00 na terenie Mysłowic. Działania policyjne „Kontrola drogowa - Pieszy” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa zwracają uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Głównymi celami prowadzonych działań są:
- ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych
- kształtowanie nawyków poszanowania przepisów prawa przez pieszych uczestników ruchu drogowego
- popularyzacja wśród pieszych właściwych zachowań w rejonie dróg
- popularyzacja wśród kierowców właściwych zachowań w rejonie przejść dla pieszych, stref zamieszkania oraz pozostałych dróg
- propagowanie i zachęcanie pieszych uczestników ruchu drogowego do noszenia elementów odblaskowych

Pamiętajmy, że pieszy w starciu z samochodem ma niewielkie szanse na przeżycie, dlatego apelujemy o ostrożność!