Wiadomości

Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach.

Data publikacji 16.02.2017

Dzisiaj w budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach odbyło się wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof JUSTYŃSKI powołał na to stanowisko dotychczasowego I Zastępce Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju mł. insp. mgr Romana Fitrzyk . Wprowadzenia dokonał Komendant Miejski Policji w Mysłowicach nadkom. Dariusz KONIAK.

Od tej pory mł. insp. mgr Roman Fitrzyk dowodził będzie pionem kryminalnym w mysłowickiej jednostce. Dzisiejsza ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Miejskiemu Policji w Mysłowicach. Następnie Komendant nadkom. Dariusz KONIAK przedstawił nowego zastępcę i życzył powodzenia oraz sukcesów na stanowisku. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza oraz pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku.

mł. insp. mgr Roman Fitrzyk pełni służbę w Policji od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Przez całość swojej dotychczasowej służby w Policji związany był z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu Zdroju, gdzie zdobywał niezbędne doświadczenie policyjne, pełniąc służbę na wielu stanowiskach wykonawczych. W 2010 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej było powołanie go w kwietniu 2015 roku na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Jastrzębiu Zdroju. Od dnia 1 lipca 2015 roku został powołany na stanowisko I Zastępy Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu Zdroju. W dniu 16 lutego 2017r. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof JUSTYŃSKI powołał go to stanowisko I Zastępcy Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.