Mysłowickie konsultacje w sprawie map zagrożeń - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Mysłowickie konsultacje w sprawie map zagrożeń

W miniony poniedziałek w Mysłowicach w dzielnicy Brzezinka i Kosztowy odbyły się kolejne z zaplanowanych konsultacji dot. map zagrożeń dla miasta. W dyskusji uczestniczył Naczelnik Wydziału Prewencji.

W dniu wczorajszym odbyły się kolejne dyskusje na temat map zagrożeń. W spotkaniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Piotr Ślęzak, Członkowie Zarządów Rad poszczególnych dzielnic, Przewodniczący Rady Seniorów, Radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy poszczególnych dzielnic. Uczestnicy debaty wymienili cenne uwagi, spostrzeżenia i pomysły, które notowane były przez funkcjonariuszy mysłowickiej komendy policji, celem uwzględnienia ich w mapach zagrożeń.