Zaproszenie na debaty o mapach zagrożeń - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Wiadomości

Zaproszenie na debaty o mapach zagrożeń

Data publikacji 08.02.2016

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

Podkreślenia wymaga to, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem. Dlatego też zaplanowano szereg tego rodzaju spotkań na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do szczebli rad osiedli. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa.

Pierwsze spotkanie w naszym mieście odbędzie się w środę, 10 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Grunwaldzkiej 7.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz dziennikarzy. Debata rozpocznie się o godzinie 12.00. Oprócz kierownictwa mysłowickiej komendy, do udziału w spotkaniu zaproszony został Pan Prezydent Miasta oraz przedstawiciele mysłowickiego magistratu, Prokuratury Rejonowej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Sądu Rejonowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu!

Debaty będą okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych środowisk podzielą się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

O kolejnych terminach debat będziemy informować Państwa na bieżąco.