Dzielnica "RÓŻYCKIEGO" Rejon nr 7 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Twój dzielnicowy

Dzielnica "RÓŻYCKIEGO" Rejon nr 7

Dzielnica "RÓŻYCKIEGO" Rejon nr 7

 

asp. szt.  Łukasz CZERNICKI

 

tel. (32) 317-33-16

tel.kom. 606-800-883

 

Ulice: Mikołowska od nr 18 do nr 44, Kwiatowa, Stanisława Moniuszki, Ignacego Kraszewskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Ludomira Różyckiego, Fryderyka Szopena od nr 9 do 43 i od nr 10 do nr 52, Fryderyka SzopenaDziałkiod nr 30 do nr 38, Grzegorza Fitelberga, Gustawa Morcinka, Wojska Polskiego od nr 18 do nr 26 i od nr 19 do nr 25, Armii Krajowej od nr 14 do nr 32, Gen. Józefa Sowińskiego od nr 5 do nr 27.

W okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie gromadzenia się osób spożywających alkohol i zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie placu zabaw  przy ul. Różyckiego 10 w Mysłowicach.