Dzielnica "BOŃCZYK" Rejon nr 6 - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Twój dzielnicowy

Dzielnica "BOŃCZYK" Rejon nr 6

Dzielnica "BOŃCZYK" Rejon nr 6

 

sierż. szt. Tomasz Psota

 

tel. 47 85 263 03

tel.kom. 606-800-881

 

Ulice: Katowicka od nr 46 do nr 75, Wielka Skotnica od nr 2 do 98-parzyste i od nr 47 do nr 51-wszystkie (parzyste i nieparzyste), Kś. Norberta Bończyka, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Gen. Józefa Sowińskiego od nr 1 do nr 4, Rzemieślnicza, Mieczysława Jastruna, Stanisława Staszica, Kormoranów, Obrzeżna Północna ( do linii kolejowej ).

W okresie od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r. priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest ograniczenie gromadzenia się osób spożywających alkohol oraz zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie skweru Jana Pawła II przy skrzyżowaniu ulic Jastruna i Świętojańskiej. Podmioty współpracującego: Straż Miejska w Mysłowicach.