Kierownik Rewiru Dzielnicowych I - Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Twój dzielnicowy

Kierownik Rewiru Dzielnicowych I

 

PLANY DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWYCH

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach informuje, że zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr. 5 KGP z dnia 20.06.2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych każdy dzielnicowy na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie zobowiązany jest do wyznaczenia  priorytetowych działań, które zamierza zrealizować w okresie półrocznym.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z priorytetami pracy poszczególnych dzielnicowych.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych I

 

asp. szt. mgr Marcin Płaziak

tel. 47 85 262 65

tel. kom. 606-800-871