Kierownictwo Komendy - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Kierownictwo Komendy

 

Komendant Miejski Policji

w Mysłowicach

 

 

   nadkom. mgr Dariusz KONIAK

 tel. (32) 3173 213

 

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Mysłowicach

 

 

                                                                                 mł. insp. mgr Roman Fitrzyk 

  tel. (32) 3173 233

 

 

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. mgr Piotr Ślęzak

tel. (32) 3173 260

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp.szt.  Marcin Kuźma

tel. (32) 3173 260

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

kom. mgr Aleksandra Jasińska

tel. (32) 3173 290

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

kom. mgr Piotr Migacz
tel. (32) 3173281

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podinsp. mgr inż. Jarosław Niziołek

tel. (32) 3173232

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podkom. mgr Rafał Kowalczyk

tel. (32) 3173288

 

Kierownik Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą

 kom. mgr Tomasz Kawala

tel. (32) 3173 271