Debatowali o bezpieczeństwie - Debaty społeczne - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Debaty społeczne

Debatowali o bezpieczeństwie

W Szkole Podstawowej Sportowej przy ul. Gwarków 1 odbyła się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie w główniej mierze poświęcone zostało bezpieczeństwu w dzielnicy Piasek. W debacie udział wzięli Prezydent elekt Dariusz Wójtowicz, policjanci, straż miejska, przedstawiciele Rady Dzielnicy Piasek, przedstawiciele oświaty i mieszkańcy.

Wczoraj o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej Sportowej przy ul. Gwarków 1 odbyła się debata pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". W debacie udział wzięli: Prezydent elekt Dariusz Wójtowicz, przedstawiciele mysłowickiej straży miejskiej, przedstawiciele Rady Dzielnicy Piasek, przedstawiciele oświaty, radni, mieszkańcy oraz przedstawiciele mysłowickiej komendy policji na czele z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach mł. insp. Romanem Fitrzykiem.

Inauguracji debaty dokonała Przewodnicząca Rady Dzielnicy Piasek Elżbieta Boroniec, która przywitała zgromadzonych gości. Następnie głos zabrała mieszkanka dzielnicy Piasek, która podkreśliła, że na przestrzeni ostatnich trzech lat zauważalny jest wzrost poczucia bezpieczeństwa, dzięki wspólnie podejmowanym działaniom w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. Jak powiedziała, duża w tym zasługa dzielnicowego rejonu nr 1 sierż. szt. Pawła Pola.

Po krótkiej inauguracji część merytoryczną rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Mysłowicach podinsp. Piotr Ślęzak. W swoim wystąpieniu podsumował i porównał pracę policjantów w roku 2018 do analogicznego okresu w roku poprzednim, przekazał informacje o stanie bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach oraz główne zagrożenia i realizowane plany priorytetowe. Przypomniał także o zasadach funkcjonowania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, ,,Moja Komenda" oraz o realizowanym programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Po wystąpieniu naczelnika głos zabrał zastępca komendanta mysłowickiej policji mł. insp. Roman Fitrzyk, który zachęcał obecnych do informowania o niepokojących sytuacjach.

W kolejnej części debaty przedstawiciele Straży Miejskiej w Mysłowicach opowiedzieli między innymi o miejskim monitoringu, zasadach jego działania i przydatności nie tylko w wykrywaniu sprawców przestępstw czy wykroczeń, ale w codziennych interwencjach. Strażnicy przypomnieli także o prowadzonych kontrolach spalania odpadów.

Po wystąpieniach przedstawicieli służb głos zabrali zgromadzeni goście. Mieszkańcy przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi, które zostały odnotowane i będą rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach komisji bezpieczeństwa.

Na zakończenie debaty głos zabrał Prezydent elekt Dariusz Wójtowicz, który przedstawił swój plan poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy Piasek oraz kwestie dotyczące utrzymania porządku w mieście.

 

  • debata
  • debata
  • debata
  • debata
  • debata
  • debata