Debatowali o bezpieczeństwie na Piasku - Debaty społeczne - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Debaty społeczne

Debatowali o bezpieczeństwie na Piasku

W Zespole Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach odbyła się debata społeczna z mieszkańcami dzielnicy Piasek „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie było okazją do omówienia zagadnień ważnych dla bezpieczeństwa naszego miasta.

Wczoraj o godzinie 18:00 w sali Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Gwarków 1 odbyła się debata z cyklu pt. „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dzielnicy Piasek, II Zastępca Prezydenta Miasta w Mysłowicach Bartłomiej Gruchlik, Komendant Straży Miejskiej w Mysłowicach Ginter Płaza, przedstawiciele mysłowickich placówek oświatowych, radni oraz mysłowiccy policjanci na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach mł. insp. Romanem Fitrzyk.

Inauguracji przedsięwzięcia dokonała Przewodnicząca Rady Dzielnicy Piasek Elżbieta Boroniec, która przywitała zgromadzonych gości oraz przypomniał jak ważną rolę w budowaniu bezpieczeństwa odgrywa współpraca mieszkańców, samorządu oraz służb mundurowych.

Następnie zabrał głos Naczelnik mysłowickiej prewencji podinsp. Piotr Ślęzak. Przybliżył uczestnikom główne założenia i przebieg spotkania oraz zachęcał do aktywnego udziału w dalszej części debaty. W swoim wystąpieniu podsumował i omówił pracę policjantów w 2017 roku, przekazał informacje o stanie bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach oraz główne zagrożenia i realizowane plany priorytetowe. Zaprezentował funkcjonalność aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” , ,,Moja Komenda" oraz omówił program „Dzielnicowy bliżej nas”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami w poszczególnych dzielnicach w oparciu o dane z aplikacji.

Po wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł czas na debatę. Zgromadzeni chętnie zabierali głos i przekazywali swoje spostrzeżenia oraz uwagi. Na zakończenie mieszkańcy wyrazili swoje uznanie i zadowolenie z dotychczasowej pracy mysłowickich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście i dzielnicy Piasek..