Dyskusja na temat map zagrożeń - Mapa zagrożeń - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Mapa zagrożeń

Dyskusja na temat map zagrożeń

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

Tym razem policjanci spotkali się z mieszkańcami dzielnic: Krasowy, Morgi, Larysz oraz Hajdowizna. Przybyłym na konsultacje zaprezentowano stan bezpieczeństwa w ich dzielnicach w 2015 roku oraz założenia tworzonych map zagrożeń. Powinny one zawierać - poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej - wnioski z debat i konsultacji społecznych. Przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele wielu instytucji dzielili się swoimi spostrzeżeniami, obawami, a także koncepcjami na temat tworzonych map. W trakcie debat każdy mógł przedstawić swoje oczekiwania i sugestie dotyczące zakresu informacji oraz formy ich prezentacji na mapach zagrożeń.