Konsultacje społeczne z mieszkańcami - Mapa zagrożeń - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Mapa zagrożeń

Konsultacje społeczne z mieszkańcami

Wczoraj w Mysłowicach odbyły się kolejne konsultacje społeczne mające na celu utworzenie map zagrożeń bezpieczeństwa. Tym razem policjanci spotkali się z mieszkańcami dzielnic: Brzęczkowice, Dziećkowice, W.Skotnica oraz Stare Miasto.

Przybyłym na konsultacje zaprezentowano stan bezpieczeństwa w ich dzielnicach w 2015 roku oraz założenia tworzonych map zagrożeń. Powinny one zawierać - poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej - wnioski z debat i konsultacji społecznych. Przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele wielu instytucji dzielili się swoimi spostrzeżeniami, obawami, a także koncepcjami na temat tworzonych map.

Najbliższe konsultacje społeczne odbędą się:

18.02.2016 r. godz. 18:00 - siedziba Rady Osiedla "Wesoła" przy ul. Piastów Śląskich 8 w Mysłowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców naszego miasta.

W trakcie debat każdy będzie mógł przedstawić swoje oczekiwania i sugestie dotyczące zakresu informacji oraz formy ich prezentacji na mapach zagrożeń. Obecność jak największej liczby osób na owych debatach jest bardzo pożądana.