Debaty na temat map zagrożeń dla Mysłowic - Mapa zagrożeń - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Mapa zagrożeń

Debaty na temat map zagrożeń dla Mysłowic

Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ich utworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych. Przedstawiamy harmonogram mysłowickich spotkań na nadchodzący tydzień.

Po debacie w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mysłowicach zaplanowano kolejne. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa. Przedstawiamy harmonogram konsultacji na szczeblu miejskim zaplanowany na nadchodzący tydzień.

15.02.2016 r. godz. 18:00 - siedziba Rady Osiedla "Brzezinka" ul. Chrzanowska 7 w Mysłowicach.

15.02.2016 r. godz. 19:00 - Kościół MB Częstochowskiej, dz. "Kosztowy" przy ul. Kubicy 7 w Mysłowicach.

16.02.2016 r. godz. 16:00 -siedziba Rady Osiedla "Brzęczkowice, Słupna" w Gimnazjum nr 3 przy ul. Hlonda 14 w Mysłowicach.

16.02.2016 r. godz. 17:00 - siedziba Rady Osiedla "Dziećkowice" w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Długa 92 w Mysłowicach.

16.02.2016 r. godz. 17:00 - siedziba Rady Osiedla "Wielka Skotnica i Szopena" w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielka Skotnica 2 w Mysłowicach.

16.02.2016 r. godz. 18:00 - siedziba Rady Osiedla "Stare Miasto" w MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Mysłowicach.

18.02.2016 r. godz. 18:00 - siedziba Rady Osiedla "Wesoła" przy ul. Piastów Śląskich 8 w Mysłowicach.

Debaty będą okazją do dyskusji, podczas której przedstawiciele różnych środowisk podzielą się doświadczeniami płynącymi z dotychczasowego funkcjonowania lokalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.