Debata o mapach zagrożeń - Mapa zagrożeń - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Mapa zagrożeń

Debata o mapach zagrożeń

W sali Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Mysłowicach odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych, poświęcone mysłowickiej mapie bezpieczeństwa, będącej elementem krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce".

W Mysłowicach policjanci rozpoczęli pracę nad stworzeniem mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Ma ona obrazować mieszkańcom informacje dotyczące przestępczości i zagrożeń mających miejsce w ich najbliższym otoczeniu. Wpływ na kształt projektowanego narzędzia ma każdy obywatel. Na dzisiejszą debatę, którą poprowadził Komendant Miejski Policji w Mysłowicach jako pierwsi zaproszeni zostali m.in. Pan Prezydent Miasta oraz przedstawiciele mysłowickiego magistratu, Prokuratury Rejonowej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Sądu Rejonowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne oraz przedstawiciele administracji.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa to istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Dzisiejsze spotkanie, to dopiero pierwszy etap, następne będą spotkaniami ze społecznością lokalną już w poszczególnych dzielnicach. To właśnie opinie społeczne będą miały duży wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu z mieszkańcami.